Search & Selection

När konkurrensen om kandidaterna är stor erbjuder vi målinriktat sökande efter definierade kompetensprofiler.

Search & Selection

Når konkurransen om kandidater er stor eller kunde ikke ønsker å annonsere etter ny medarbeider anbefaler vi Search & Selection. Metoden er også å anbefale når målgruppen primært består av passive søkere, altså personer som ikke aktivt søker etter ny jobb.

Search & Selection er en prosess preget av systematisk arbeid, målrettede søk i egne og eksterne nettverk og CV-databaser. Suksess er avhengig inngående bransjekunnskap, riktig nettverk og tilgang på kandidater som vurderer å gå videre i sin karriere.

Vårt konsept og spesialisering innen salg og ledelse bidrar til at mange kandidater ser verdien i å ha en kontakt med oss. Siden det ofte fører til at vi åpner dører til arbeidsgivere som ellers forblir ukjent sikrer dette tilgang på aktuelle kandidater. Metodikk og prosess ved Search & Selection er ellers den samme som ved fast rekruttering.

När det är stor konkurrens om kandidaterna eller om ni som kunder inte önskar annonsera efter nya medarbetare rekommenderar vi Search & Selection. Metoden är även att rekommendera när målgruppen primärt består av passiva sökare.

Search & Selection är en process som präglas av en etablerad process av specifika sökningar egna och i externa nätverk och CV databaser. En lyckad rekrytering är beroende av ingående branschkunskap, rätt nätverket och tillgång till kandidater som överväger att ta sitt nästa steg i karriären. 

Vårt koncept och specialisering inom försäljning och ledarskap medför att många kandidater ser värdet i att ha en kontinuerlig dialog med oss. Tack vare våra sociala kontakter finns det möjligheter som för arbetsökande annars varit okänd. Vi säkrar en bra tillgång till aktuella kandidater genom löpande dialoger i våra nätverk. 

Metodiken och processen vid Search & Selection är samma som vid fast rekrytering. 

Kontakta oss

Loyalty People AB - Solna Torg 13, 171 45

Växel: 072-017 68 99
Mail:

KONTAKTPERSONER:

Martin Nilsson (Avdelningsledare)
072-017 68 99 /

Olivia Pettersson (HR- & Rekryteringsansvarig)
073-959-28-54 /