Om Loyalty People

Kvalitet varer.

Vår visjon

Loyalty People er unike i bransjen med sin direkte tilknytning til og tette samarbeid med Loyalty sin salgsorganisasjon. Med egen salgsskole, eget lederprogram og attraktive arbeidsgivere er vår visjon å bli markedets førstevalg av salgs- og ledertalenter.

Våre verdier

Redelighet

Redelighet er en ansatt som er ærlig i sine uttalelser og handlinger. En ansatt som er oppriktig, tydelig, ærlig, punktlig, rollemodell, som tar ansvar – er til å stole på, og har høy arbeidsmoral. Vi som organisasjon må aldri miste redeligheten vår, vi skal alltid kunne stå for det vi sier og det vi gjør.

Trygghet

Trygghet har en grunnleggende betydning for mennesket, vi har et behov for trygghet, Trygghet for oss betyr at vi i forhold til hverandre og i forhold til kunder, samarbeidspartnere og leverandører viser at Loyalty AS gjennom sitt arbeid, innsats og holdninger skal være en god arbeidsplass overfor sine ansatte og en pålitelig leverandør overfor sine kunder.

Struktur

Strukturer betyr at vi skal gjøre det vi har lovet til rett tid og med høy kvalitet. Vi vet at skal vi lykkes med ledelse og utvikling av unge mennesker samt levere den kvaliteten vi er så stolte av må god struktur ligge i benmargen. Vi skal alltid jobbe mot å ha en organisasjonskultur som støtter oppunder struktur.

Kontakta oss

Loyalty People AB - Solna Torg 13, 171 45

Växel: 072-017 68 99
Mail:

KONTAKTPERSONER:

Martin Nilsson (Avdelningsledare)
072-017 68 99 /

Olivia Pettersson (HR- & Rekryteringsansvarig)
073-959-28-54 /