Fast rekrytering

Fast rekrytering av säljare, säljledare och nyckelpersoner inom sälj och marknadsföring.

En rekryteringsprocess i Loyalty People består av 7 moment
 • Verksamhetsbeskrivning & Kandidatprofil
 • Framtagning av arbetsplan och annonsering
 • Sök i CV-databaser och nätverk
 • Intervju, Case/uppgifter
 • Referenssamtal
 • Presentation av aktuella kandidater
 • Uppföljning av kandidaten
Vad kännetecknar framgångsrik rekrytering?
 • Rätt kompetens: Kandidatens kompetensprofil stämmer överens med anställningens arbetsuppgifter och ansvarsområden.
 • Motivation: Kandidaten är intresserad av jobbet och motiveras av anställningens innehåll.
 • Identitet: Kandidaten passar in i miljön och kan identifiera sig med företagets kultur, miljö, värderingar, ålder och kompetensnivå.
 • Rätt karriärsteg: Kandidaten är på rätt plats i karriären och upplever anställningen som ett steg vidare.

Vår metodik vid rekrytering baseras på de ovan nämnda framgångsfaktorer för rekrytering och är avgörande för vilket verktyg och metod som ska användas vid varje enskild rekrytering. Det viktigaste vid framgångsrik rekrytering är en bra verksamhetsbeskrivning och en bra kandidatprofil. Vi anser även att det är viktigt att lägga vikt vid kandidatens nuvarande situation så att vi kan använda genom rekryteringen kan nå framtida mål och ambitioner för kandidaten. Felrekrytering beror ofta på att man har tagit för lätt på denna del i processen.  

Kontakta oss

Loyalty People AB - Solna Torg 13, 171 45

Växel: 072-017 68 99
Mail:

KONTAKTPERSONER:

Martin Nilsson (Avdelningsledare)
072-017 68 99 /

Olivia Pettersson (HR- & Rekryteringsansvarig)
073-959-28-54 /